Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

RAPORT NAUKOWY. Opracowanie wyników kwerend archiwalnych oraz mapy zachowanych osobowych i osobowo-towarowych urządzeń dźwigowych o napędzie elektrycznym pochodzących z lat 1880-1945

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Identyfikator dzieła

r1184_2020

Słowa kluczowe
PL
  • Dziedzictwo techniki
  • zabytkowe urządzenia dźwigowe
  • zabytkowe windy
  • historia urządzeń dźwigowych
  • historia wind.
Data

27.08.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

22

Typ dzieła

raport z badań