Processing may take a few seconds...

Phd student

mgr Katarzyna Pietrzak

Articles  |  Chapters  |  Reports
Organizational unit

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

katarzyna.o.pietrzak@doctorate.put.poznan.pl

ORCID

0000-0001-9633-4782

Articles (8)

Chapters (2)