Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie wyników badań kalorymetrycznych oraz palności kompozytów biodegradowalnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1201_2020

Słowa kluczowe
PL
  • Palność
  • PLA
  • kompozyt
  • napełniacz włóknisty
  • kalorymetria stożkowa
Data

03.09.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

47

Typ dzieła

raport z badań