Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Produkt 05. Rozwiązanie hybrydowe. Rozwiązanie dedykowane

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1203_2020

Słowa kluczowe
PL
  • raport
Data

16.06.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

9

Typ dzieła

raport z badań