Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Analiza wpływu warunków formowania, zjawisk międzyfazowych i krystalizacji na wytrzymałość złączy adhezyjnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1231_2020

Data

10.09.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

raport z badań