Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Ocena wpływu optymalizacji konstrukcji układu chłodzenia maszyn wtryskowych w firmie PROPLAST na skurcz i dokładność wyrobów wtryskowych uzyskiwanych z wykorzystaniem zaproponowanych przez nią rozwiązań

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1236_2020

Data

11.09.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

18

Typ dzieła

raport z badań