Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Ocena realizacji zadań wynikających z wymagań systemu oceny zgodności w Rollen Polska Studio FIGURA Izabella Michalak

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1244_2020

Słowa kluczowe
PL
  • ocena zgodności
  • bezpieczeństwo
  • urządzenia techniczne
Data

07.09.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

27

Typ dzieła

raport z badań