Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z izolacji społeczności bakteryjnych (endofitycznych, epifitycznych, ryzosferowych) z chwastów odpornych na działanie herbicydów oraz wyznaczenia toksyczności względem bakterii i roślin dla wybranych herbicydowych cieczy jonowych.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Identyfikator dzieła

r1261_2020

Słowa kluczowe
PL
  • Herbicydy
  • herbicydowe ciecze jonowe
  • endofity
  • epifity
  • bakterie z ryzosfery
  • EC50
Data

28.09.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

24

Typ dzieła

raport z badań