Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Raport z izolacji społeczności bakteryjnych (endofitycznych, epifitycznych, ryzosferowych) z chwastów odpornych na działanie herbicydów oraz wyznaczenia toksyczności względem bakterii i roślin dla wybranych herbicydowych cieczy jonowych.

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Work ID

r1261_2020

Keywords
PL
  • Herbicydy
  • herbicydowe ciecze jonowe
  • endofity
  • epifity
  • bakterie z ryzosfery
  • EC50
Date

28.09.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

24

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.