Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Marta Woźniak-Karczewska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

marta.wozniak-karczewska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 16

ORCID

0000-0002-4461-6785

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (17)

Rozdziały (1)

Książki (1)

Rozprawa doktorska