Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Doktorant

mgr inż. Marta Woźniak-Karczewska

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

marta.w.wozniak@doctorate.put.poznan.pl

Telefon

61 665 37 16

ORCID

0000-0002-4461-6785

Artykuły (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS