Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Badanie blach i rur kwadratowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1304_2020

Słowa kluczowe
PL
  • pomiar geometrii
  • cięcie laserowe
  • jakość powierzchni
Data

14.10.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

47

Typ dzieła

raport z badań