Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Badanie zawartości wody w izolacji autotransformatora zainstalowanego w SE Kędzierzyn z użyciem metod FDS, RVM i PDC, dwóch transformatorów zainstalowanych na terenie Elektrociepłowni Żerań w zakresie badań FDS izolacji głównej i przepustów oraz opracowanie raportu z badań.

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1313_2020

Date

14.08.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

20

Type of work

research report

License type

other

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.