Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Przeprowadzenie syntezy oraz identyfikacja nowych dikationowych cieczy jonowych z otrzymanych prekursorów oraz wyznaczenie aktywności fizykochemicznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Identyfikator dzieła

r1321_2020

Słowa kluczowe
PL
  • bis-amoniowe ciecze jonowe
  • bis-fosfoniowe ciecze jonowe
  • amoniowo-fosfoniowe ciecze jonowe
  • synteza
  • właściwości fizykochemiczne
Data

23.10.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

10

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie