Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Damian Kaczmarek

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

damian.kaczmarek@put.poznan.pl

ORCID

0000-0002-8976-8360

ResearcherID

AAD-7572-2020

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (10)

Rozdziały (21)

Wyniki (5)