Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Badania wytrzymałości połączeń opasek zbiorników – śruba kuta i śruba spawana

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ E ] pracownik emerytowany

Identyfikator dzieła

r1337_2020

Słowa kluczowe
PL
  • badania doświadczalne
  • śruby kute
  • śruby spawane
  • nośność połączenia
Data

02.11.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

inne

Open Access

Nie