Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Raport z realizacji projektu: Etap 2. Opracowanie optymalnego składu materiału. Wytypowanie do dalszych badań trzech obiecujących mieszanin. Badania mechaniczne opracowanych i wytypowanych materiałów. Raport z badań zrealizowanych w terminie od 25.05.2020 r. -01.09.2020 r.

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1338_2020

Keywords
PL
  • modyfikacja żywic poliestrowych
  • żywice fotoutwardzalne
  • żywice termoutwardzalne
  • dodatki mineralne do modyfikacji
Date

11.09.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

24

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.