Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Uniwersalny moduł kolejek FIFO z potwierdzaniem pakietowym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Telekomunikacji Multimedialnej, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1345_2020

Słowa kluczowe
PL
  • strumieniowanie danych
  • kolejki FIFO
  • Verilog
  • data streaming
  • FIFO queue
Data

04.11.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

23

Typ dzieła

kod źródłowy