Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Badania porównawcze eksperymentalnego wskaźnika tłumienia materiałów izolacji akustycznej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1347_2020

Data

06.11.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

raport z badań