Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Weryfikacja prototypu urządzenia

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1349_2020

Słowa kluczowe
PL
  • dokładność połączeń
  • poprawność wykonania
Data

05.11.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

15

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie