Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Badania wytrzymałościowe metalowych siatkowych palet skrzyniowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1387_2020

Słowa kluczowe
PL
  • palety skrzyniowe
  • wytrzymałość na zginanie dna palety
Data

02.10.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

raport z badań