Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Obliczanie impedancji składowej zgodnej oraz impedancji składowej zerowej dla 12 linii napowietrznych o napięciu 110 kV, na podstawie których obliczone zostaną nastawy zabezpieczeń linii 110 kV.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1396_2020

Data

23.11.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

5

Typ dzieła

raport z badań