Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie wyników badań reologicznych i właściwości przetwórczych kompozytów polimerowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1464_2020

Słowa kluczowe
PL
  • PLA
  • reologia
  • kompozyt
  • właściwości przetwórcze
Data

08.12.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

48

Typ dzieła

raport z badań