Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Wykonanie dokumentacji końcowej zmian konstrukcyjnych maszyny wprowadzonych podczas prac projektowych, w celu wprowadzenia opracowanych rozwiązań na rynek

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1485_2020

Słowa kluczowe
PL
  • Instrukcja obsługi
  • maszyna tynkująca
  • gips
Data

21.12.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

58

Typ dzieła

dokumentacja techniczna

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie