Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Jan Górecki

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Konstrukcji Maszyn

E-mail

jan.gorecki@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 53

PBN ID

3936299

ResearcherID

A-5343-2015

ORCID

0000-0002-4640-7418

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=vYIHGRYAAAAJ&hl=en

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
2.6 Inżynieria lądowa i transport: 25%

Artykuły (34)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (25)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Raporty (6)