Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Jan Górecki

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Konstrukcji Maszyn

E-mail

jan.gorecki@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 53

ORCID

0000-0002-4640-7418

ResearcherID

A-5343-2015

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=vYIHGRYAAAAJ&hl=en

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (38)

Rozdziały (25)

Książki (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (29)

Recenzje prac dyplomowych (18)

Wyniki (2)