Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Planowanie chwytu z użyciem informacji z neuronowego detektora obiektów i systemu rozpoznawania poleceń głosowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1486_2020

Data

17.12.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

raport z badań