Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport. Badanie nośności nawierzchni jezdni co 200 metrów (na odcinku 1 kilometra przynajmniej 6 pomiarów), w zakresie przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Pobiedziska w formule PPP"

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1494_2020

Data

26.11.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

28

Typ dzieła

raport z badań