Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Przeprowadzenie testów i demonstracja modułu wykrywania płaszczyzn w skalowalnym systemie lokalizacji robota

Autorzy

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1499_2020

Data

21.12.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

raport z badań