Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Jan Wietrzykowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

jan.wietrzykowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 09

ORCID

0000-0002-1343-6378

ResearcherID

O-8454-2016

Google Scholar

T0zv0i0AAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (6)

Rozdziały (12)

Raporty (7)