Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Jan Wietrzykowski

PBN ID

3991792

ResearcherID

O-8454-2016

Google Scholar

T0zv0i0AAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Rozdziały (8)

Legenda:  Indeksowane w WoS