Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Numerical predictions of failure of thin concrete target perforation with 7.62 mm MSC bullet

Autorzy

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1526_2020

Data

28.12.2020

Język

angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

40

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie