Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania iskiernika wielokomorowego w sieci średniego napięcia

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1535_2021

Słowa kluczowe
PL
  • ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa
  • iskiernik wielokomorowy
Data

11.01.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

33

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie