Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Final Fog-based network architecture, applications, scenarios, and cost-benefit metrics. D1.2

Autorzy

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ SzD ] doktorant ze Szkoły Doktorskiej

Wariant tytułu

PL Ostateczna architektura sieci typu mgła, zastosowania, scenariusze, metryki kosztu i korzyści. D1.2

Identyfikator dzieła

r1565_2021

Data

19.01.2021

Język

angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

47

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie