Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Potwierdzenie wdrożenia innowacji w oparciu o faktyczną realizację projektu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1571_2021

Data

15.01.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

opinia