Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Wyznaczenie entalpii topnienia otrzymanych próbek

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1583_2021

Słowa kluczowe
PL
  • badania entalpii
  • policzterofluoroetylen
  • temperatura mięknienia
Data

25.01.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

raport z badań