Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Oznaczenie właściwości użytkowych folii, tj. przepuszczalności pary wodnej i zamglenia oraz właściwości antybakteryjnych folii na bazie polilaktydu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1584_2021

Słowa kluczowe
PL
  • polilaktyd
  • kompleks inkluzyjny
  • właściwosci antybateryjne
Data

22.01.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

7

Typ dzieła

raport z badań