Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie wyników analiz elektrochemicznych wraz z opisem strumieni jonowych w roztworach wodnych azotanów oraz jeśli to będzie koniecznie zastosowanie kolejnych materiałów węglowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1589_2021

Słowa kluczowe
PL
  • podwójna warstwa elektryczna
  • węgiel aktywny
  • porowaty węgiel
  • ruch jonów
  • mechanizm ładowania
  • kondensator elektrochemiczny
  • adsorpcja jonów
  • point of zero charge
  • spolaryzowana powierzchnia
Data

27.01.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

4

Typ dzieła

raport z badań