Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Anetta Płatek-Mielczarek

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

anetta.platek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 77

ResearcherID

T-3972-2019

ORCID

0000-0001-6231-3908

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS