Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Badanie transportu i właściwości wybranych układów separacyjnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1595_2021

Słowa kluczowe
PL
  • ługowanie
  • ekstrakcja ciecz-ciecz
  • strącanie
  • sorpcja
  • techniki membranowe
  • dializa dyfuzyjna
  • moduły hollow fiber
  • wydzielanie jonów metali
  • wydzielanie związków organicznych
  • właściwości fizykochemiczne i powierzchniowe związków organicznych
Data

26.01.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

19

Typ dzieła

raport o danych syntetycznych

Open Access

Tak