Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Procesy i zjawiska zachodzące na granicach międzyfazowych i w układach membranowych w ujęciu makro- i mikroskopowym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1612_2021

Słowa kluczowe
PL
  • monowarstwa
  • oddziaływania międzycząsteczkowe
  • film Langmuira-Bladgett
  • biokonwersja
  • separacja membranowa
Data

26.01.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

19

Typ dzieła

raport o danych syntetycznych