Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Wielofunkcyjne sole organiczne

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1616_2021

Słowa kluczowe
PL
  • ciecze jonowe
  • czwartorzędowe sole amoniowe
Data

26.01.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

233

Typ dzieła

raport o danych syntetycznych

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie