Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe i modelowanie w budownictwie betonowym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1624_2021

Data

01.02.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

10

Typ dzieła

raport o danych syntetycznych

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie