Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Materiały jonowymienne jako nośnik leków i napełniacze w kompozytach dentystycznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1631_2021

Data

26.01.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

14

Typ dzieła

raport o danych syntetycznych