Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Mariusz Sandomierski

ORCID

0000-0001-8227-8062

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (16)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (26)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS