Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Otrzymywanie i fizykochemiczna charakterystyka wybranych związków i substancji organicznych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1633_2021

Keywords
PL
  • właściwości ekstrakcyjne i kompleksotwórcze
  • nowe postacie dostarczania leku
  • ocena wpływu obróbki na właściwości produktu
  • inwersyjna chromatografia gazowa
Date

26.01.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

12

Type of work

synthetic data report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.