Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Badania odkształcalności podłoża gruntowego wraz z wykorzystaniem technik geoinformacyjnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1639_2021

Data

25.01.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

10

Typ dzieła

raport o danych syntetycznych