Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Zastosowanie nowoczesnych technik instrumentalnych w analizie śladowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1647_2021

Słowa kluczowe
PL
  • absorpcyjna spektrometria atomowa. optyczna spektrometria emisyjna
  • plazma sprzężona indukcyjnie
  • plazma indukowana mikrofalowo
  • systemy wprowadzania próbek
  • wzbogacanie pierwiastków
  • certyfikowane materiały odniesienia
Data

28.01.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

21

Typ dzieła

raport o danych syntetycznych