Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Mariusz Ślachciński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

mariusz.slachcinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 14

ORCID

0000-0001-8884-8644

ResearcherID

M-7733-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (15)

Rozdziały (4)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (32)

Recenzje prac dyplomowych (38)