Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Określenie odporności na czynniki zewnętrzne oraz wyznaczenie stopnia biodegradowalności z wykorzystaniem mikroorganizmów rozkładających aromatyczne związki organiczne

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Identyfikator dzieła

r1692_2021

Słowa kluczowe
PL
  • benzoksazyny
  • DSC
  • TG
Data

16.02.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

7

Typ dzieła

raport z badań