Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Doktorant

mgr inż. Artur Jamrozik

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

artur.j.jamrozik@doctorate.put.poznan.pl

Artykuły (8)

Rozdziały (12)