Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Wyznaczenie aktywności powierzchniowej otrzymanych dikationowych cieczy jonowych oraz ich prekursorów (etap 3)

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Identyfikator dzieła

r1705_2021

Słowa kluczowe
PL
  • bis-amoniowe ciecze jonowe
  • bis-fosfoniowe ciecze jonowe
  • amoniowo-fosfoniowe ciecze jonowe
  • właściwości fizykochemiczne
Data

22.02.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

4

Typ dzieła

raport z badań