Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Analiza numeryczna ramy kontenera na modelu dostarczonym przez zleceniodawcę

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1767_2021

Data

04.03.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

10

Typ dzieła

raport z badań