Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Ocena ekspercka raportu w projekcie GAMSmart

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1781_2021

Data

30.12.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

9

Typ dzieła

raport z badań